СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОВОЩНА ГРАДИНА В С. ГОРСКО СЛИВОВО - 17244.79.17