СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВОР В С. КЪРПАЧЕВО - 397