СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВОРНИ МЕСТА В С. ГОРСКО СЛИВОВО - 303 И 304