Съобщение за търг с явно наддаване

За продажба на самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.650.1.4, представляващ етаж II в сграда с идентификатор 43476.315.650.1;адрес на имота: гр. Летница, бул. България № 44; Собственик: Община Летница;
Свързани документи
Прикачен файл Size
Съобщение за вестник.doc 421 KB