Протокол № 54 от 28.07.2023 г., Решения №№ 454 - 456