ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА"

Днес 07. 06. 2023 г. Община Летница и представители на фонд "Социална закрила" подписаха Протокол за окончателно приемане на изпълнението на договор за съвместна дейност №РД04-71 от 12. 01. 2023 г. за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж.

Окончателната сума за плащане по горепосочения договор е в размер на 35 987,00 лв. с включен ДДС, разпределени както следва:

Община Летница: 5 398,05 лв.

Фонд "Социална закрила": 30 588,95 лв.

фото

фото2