ПРОВЕДЕН II ЕТАП И КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА"

                                                                                               

ПРОЕКТ:

BG05SFPR002-2.001-0129

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“,

ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

На 16. 02. 2023 г. в 09:30 часа се проведе заседание на Комисия за подбор на персонал, сформирана със Заповед №15 от 25. 01. 2023 г. на Кмета на Община Летница за II етап: Интервю (събеседване) и окончателно класиране на кандидатите за персонал, в изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0129 "Грижа в дома в община Летница", по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

По време на заседанието Комисията извърши следното класиране на кандидатите:

1. За длъжност "Домашен помощник":

Вх. № на заявлението на кандидата

Кандидат

 

I етап: Подбор по документи

Брой точки получени от кандидата 

 

II етап: Интервю (събеседване)

Брой точки получени от кандидата 

 

Крайно класиране

Общ брой точки

1. Вх. № 500/01. 02. 2023г. Кремена Маринова 17 65 82 - одобрен
2.

Вх. № 497/01. 02. 2023г.

Марийка Георгиева

18

63 81 - одобрен
3. Вх. № 499/01. 02. 2023г. Мелиха Мехмедова 15 53 68 - одобрен
4.

Вх. № 496/01. 02. 2023г.

Ваня Христова

15

49 64 - одобрен
5. Вх. № 530/02. 02. 2023г. Недка Иванова 11 53 64 - одобрен
6. Вх. № 498/01. 02. 2023г. Татяна Рачева 15 45 60 - одобрен
7. Вх. № 613/08. 02. 2023г. Мария Мирчева 3 51 54 - одобрен
8.

Вх. № 525/02. 02. 2023г.

Радинка Станкова 8 30 38 - резерва
9.

Вх. № 545/03. 02. 2023г.

Иванка Тодорова 3 27 30 - резерва

2. За длъжност "Социален работник":

Вх. № на заявлението на кандидата

Кандидат

 

I етап: Подбор по документи

Брой точки получени от кандидата 

 

II етап: Интервю (събеседване)

Брой точки получени от кандидата 

 

Крайно класиране

Общ брой точки

1. Вх. № 495/01. 02. 2023г. Анелия Цветкова 8 63 71 - одобрен
2.

Вх. № 503/01. 02. 2023г.

Десислава Петрова

9

59 68 - резерва
3.

Вх. № 544/03. 02. 2023г.

Камелия Йозова

8

43 51 - резерва

3. За длъжност "Психолог":

Вх. № на заявлението на кандидата

Кандидат

 

I етап: Подбор по документи

Брой точки получени от кандидата 

 

II етап: Интервю (събеседване)

Брой точки получени от кандидата 

 

Крайно класиране

Общ брой точки

1. Вх. № 504/01. 02. 2023г. Десислава Петрова 16 70 86 - одобрен
2.

Вх. № 505/01. 02. 2023г.

Цветомира Гонкова 17 60 77 - резерва

4. За длъжност "Медицинска сестра":

Вх. № на заявлението на кандидата

Кандидат

 

I етап: Подбор по документи

Брой точки получени от кандидата 

 

II етап: Интервю (събеседване)

Брой точки получени от кандидата 

 

Крайно класиране

Общ брой точки

1.

Вх. № 593/07. 02. 2023г.

Ивелина Илиева 19 77 96 - одобрен

Одобрените кандидати за длъжностите "Домашен помощник" и "Социален работник" трябва да представят необходимите документи за сключване на трудови договори в срок до 24. 02. 2023г. в сградата на Община Летница на адрес: град Летница, бул. "България" №19, етаж 2, стая 213.