ЗАПОВЕД № 221 ОТ 28.09.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА, ОТНОСНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИЦАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО