ОБЩИНА ЛЕТНИЦА - КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТЧЕТ 31.03.2022 Г.