КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА

Клубовете на пенсионера и инвалида са обществено значими места, където възрастните хора получават възможност за поддържане на активен начин на живот, чрез социални контакти и организиране на свободното време. Основното предназначение на клубовете е преодоляването на социалната изолация чрез създаване на условия за социална интеграция на лица в пенсионна възраст от различни социални и етнически групи.

На територията на община Летница функционират общо 5 клуба на пенсионера и инвалида:

1. Клуб на пенсионера и инвалида в град Летница, бул. „България“ №15;

2. Клуб на пенсионера и инвалида в град Летница, Моневски площад;

3. Клуб на пенсионера и инвалида в село Горско Сливово, ул. „Драгомир Пенчовски“ №4;

4. Клуб на пенсионера и инвалида в село Крушуна, ул. „Моньо Минев“ №16;

5. Клуб на пенсионера и инвалида в село Кърпачево, ул. „Иван Вазов“ №2;

Отчитането и контролът на средствата се осъществява от Общинска администрация град Летница и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – кметства.

Клубовете са отворени за посетители всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.