СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

Социална услуга "Асистентска подкрепа" е специализирана услуга, която се предоставя на територията на община Летница и  включва ежедневна почасова подкрепа за следните целеви групи:

  • лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания с определена чужда помощ;
  • пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

Община Летница в качеството си на доставчик на социалната услуга, организира нейното предоставяне според индивидуалните потребности на всеки потребител, като не се ограничава само до тяхната домашна среда. 

Максималната продължителност за ползване на "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвена индивидуална оценка на потребностите.

Дейностите, които се предоставят на лицата, са свързани с:

1. Осигуряване на лична хигиена и задоволяване на ежедневни потребности;

2. Организиране на свободното време и включване в обществения живот;

3. Поддържане на здравословно състояние;

4. Съдействие за поддържане на контакти със семейството, приятели и др.;

5. Оказване на помощ при заявяване и получаване на административни услуги. 

Социална услуга "Асистентска подкрепа" се предоставя посредством лица назначени на длъжност "Социален асистент" при Община Летница.

Капацитетът на услугата е от 15 потребители.

Информация относно социална услуга "Асистентска подкрепа" може да получете на място в сградата на Община Летница на адрес: град Летница, бул. „България“ №19, етаж 2, стая 213.

Към настоящия момент капацитетът на услугата е запълнен, приемат се заявления на кандидат-потребители за включване в списък с чакащи.

Заявления за резерви се приемат и от кандидати за длъжността "Социален асистент".