Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на 1 кв.м. от имот с ПИ 43476.315.2042/до общинските гаражи/ за поставяне на 1 бр. вендинг автомат за кафе и/или за пакетирани храни и напитки в град Летница.

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22722011221050.pdf 88.47 KB