РАЗКРИВАНЕ НА УСЛУГА "МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА" ДБТ - ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2022 Г. В ГРАД ЛЕТНИЦА

 На основание Споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост от 17. 12. 2021 г. между Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" град Ловеч и Община Летница, от 13. 01. 2022 г. в град Летница се разкрива Мобилно бюро по труда, в което да се обслужват безработни, икономически неактивни, учащи, пенсионери, други търсещи работа и работодатели от град Летница, село Горско Сливово, село Крушуна и село Кърпачево.

 Мобилното бюро по труда се намира на адрес: град Летница, бул. "България" №19, ет. 1, стая 107. Работното време е съобразно предварително изготвен шестмесечен график.

Дата Работно време Служители, предоставящи услугата
1. 13. 01. 2022г.

от 09:00 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:30 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

2. 27. 01. 2022г.

от 09:00 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:30 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

3. 10. 02. 2022г.

от 09:00 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:30 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

4. 24. 02. 2022г.

от 09:00 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:30 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

5. 10. 03. 2022г.

от 09:00 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:30 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

6. 24. 03. 2022г.

от 09:00 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:30 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

7. 08. 04. 2022г.

от 08:30 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:00 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

8. 27. 04. 2022г.

от 08:30 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:00 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

9. 12. 05. 2022г.

от 08:30 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:00 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

10. 26. 05. 2022г.

от 08:30 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:00 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

11. 09. 06. 2022г.

от 08:30 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:00 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

12. 23. 06. 2022г.

от 08:30 часа до 12:30 часа

и

от 13:00 часа до 16:00 часа

1. Геновева Атанасова - старши експерт, отдел "ПУ";

2. Румяна Стойчева - кейс мениджър;

3. Памела Стефанова - ромски медиатор.

 

 

 

Свързани документи
Прикачен файл Size
ГРАФИК ЯНУАРИ - ЮНИ 2022Г..pdf 1.08 MB