СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПОВЕД № 227 ОТ 04.08.2021 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА И МЕРИ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА , НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА.

Свързани документи
Прикачен файл Size
СЪОБЩЕНИЕ.pdf 91.65 KB