ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ С ПИ 40943.350.394, В С. КЪРПАЧЕВО, ОБЩ. ЛЕТНИЦА, ОБЛ.ЛОВЕЧ

Свързани документи
Прикачен файл Size
SKM_22721053115180.pdf 93.28 KB