Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 31.03.2021 г.