Обява до заинтересованите лица и обществеността

Инвестиционно предложение за "Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в садки в язовир "Каменец", разположен в землището на гр.Летница, общ. Летница и с. Каменец, общ.Пордим.
Свързани документи