УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА уведомява всички земеделски производители, които са регистрирани, както и тези от тях, които обработват земи на нейната територия, за техните задължения относно опазване на горите от пожари:
Свързани документи