СЪОБЩЕНИЕ, относно годишен размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници на територията на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за 2021 г.