ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 Г. НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА