ЗАПОВЕД № 331 ОТ 23.11.2020Г. ЗА ЦЕНИТЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С НТП - ПОЛСКИ ПЪТИЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА, ПО ЗЕМЛИЩА.НА