Заповед № 294/05.10.2020 г. за определен спечелил участник в публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект 2003