Заповед №226 от 20.07.2020 г. на кмета на община Летница относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен