„Улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, Община Летница”

Номер в профила на купувача
85
Вид
пазарна консултация
Статус
затворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти