Пещера „Водопада“

Пещера Водопада е дълга пещера, почти 2 километра, но е достъпна до не повече от 150 м навътре от входа. Затова обичайните й
посетители са спелеолозите. Пещерата е изворна. Навсякъде във вътрешността й тече вода, на места доста бърза. Лабиринтът от причудливи галерии е труден за ориентиране. Тъмно е, но в светлината на фенерите попадат невероятни гладки на бледи каменни форми. Наричат ги лунно мляко, вероятно заради мекотата, която излъчват. Само водата, при това течаща постоянно и със сила, може да извае подобни скални скулптури.