Полезна информация

Визитка на Възложителя

Официално наименование Община Летница, област Ловеч
Булстат 000291584
Адрес бул. България 19
Град Летница
Пощенски код 5570
Държава България
Лице за контакт инж. Павлинка Крумова Чолакова
Секретар на община Летница
Телефон 06941 2266
Факс 06941 2256
Електронна поща letnitsa@mail.bg