СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 'БАЧО КИРО' ГР. ЛЕТНИЦА

гр. Летница; ул. 'Ал. Стамболийски' №22

тел. 06941 2250; 06941 2574; 06941 2087

E-mail: bacho_kiro@abv.bg

http://soubachokiro.dir.bg

В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас. След основно образование учениците придобиват умения по специалността “Производство на кулинарни изделия и напитки”и професия “Готвач”