Виртуален маршрут „Крушунски водопади”

To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.
Европейски земеделски фонд
за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони
Специализираният софтуерен продукт за виртуален маршрут на екопътека „Крушунски водопади” е създаден в рамките на проект №11/313/00010 „Община Летница - очарованието и вдъхновението на природата: разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на съоръжения и места за отдих в общината“, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони