Обяви и съобщения

Обявява процедура за провеждане на търг с явнно наддаване за продажба на ПИ 40943.350.410 в с. Кърпачево, общ.Летница, обл.Ловеч
За издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Каменец с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.