Новини

Министерство на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект №П41 "Развитие на социалната икономика" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, одобрен с решение №203 на МС от 07. 04.

Сайт за справки в избирателните списъци:  

На 21. 07. 2022 г. Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция град Ловеч издаде Заповед №РД-01-135 за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч за периода от 23. 07. 2022 г. до 20. 08. 2022 г.

 На основание Споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост от 17. 12. 2021 г. между Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" град Ловеч и Община Летница, от 13. 01. 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с произвеждането на предсрочни избори за народни представители за Народно Събрание на 11 юли 2021 г. и съгласно Решение № 75-НС от 28.06.2021 г. на Районна избирателна комисия - Ловеч, община Летница уведомява, че представители на Районна избирателна комисия-Ловеч ще проведат обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Летница на 08 юли 2021 г. от 17.30 ч. в Младежки център - гр. Летница.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции на територията на Община Летница, които имат членове в СИК имат задължението да уведомят своите представители, включени в съставите на СИК за предстоящото обучение.

Списъците с членовете на СИК са публикувани на електронната страница на община Летница и са разлепени на табло в сградата на общината.