Новини

Нов начин за снабдяване на населението с дърва за огрев за текущата 2023 г.

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Летница изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско ниво, които се финанси