Новини

Министерство на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект №П41 "Развитие на социалната икономика" от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, одобрен с решение №203 на МС от 07. 04.

 На основание Споразумение за сътрудничество при предоставяне на изнесени услуги по заетост от 17. 12. 2021 г. между Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда" град Ловеч и Община Летница, от 13. 01. 2022 г.

Красимир Джонев

 

Реалността на местно ниво в процеса на привличане и задържане на инвеститори и очакванията за подкрепа в Плана за възстановяване очерта кметът на Димитровград Иво Димов, който е и зам. - председател на УС на НСОРБ.