Летница

КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

Кметство Горско Сливово 
Кмет Иван Цанков Караиванов
тел.: 06943/22-30 

Кметство Крушуна 
Кмет Валерий Николов Стойков 
тел.: 06944/24-01

село Кърпачево 
Кметски наместник Георги Ганчев Петров
тел.: 06948/22-70