Летница

КМЕТСТВА В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

Кметство Горско Сливово 

Кмет Иван Цанков Караиванов
тел.: 06943 / 2230 


Кметство Крушуна 

Кмет Валерий Николов Стойков 
тел.: 06944 / 2401


С. Кърпачево 
Кметски наместник Ивета Христова Петрова 
тел.: 06948 / 2270