Летница

Сигнали, мнения, препоръки

Тук можете да изкажете Вашето мнение за работата на  администрацията, да направите препоръки или да подадете сигнали за случаи на непрозрачност, отказ на информация или непочтеност, проявени от страна на служители на община Летница.