Летница

Приключи изпълнението на дейностите по проект „Стъпка към училище“ реализиран от Сдружение „Знание“ в партньорство с Община Летница и ДГ „Ирина Бачо Кирова“