Летница

ЗАПОВЕД № 79 ОТ 23.03.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА , ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ