Летница

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2019 Г.