Летница

Промяна на таксите за посещение на Парк "Маарата" през 2020г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, т. 39 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Летница и в изпълнение на Решение №68 от 30.04.2020г. на Общински съвет град Летница и Заповед №140 от 05.05.2020г. на Кмета на Община Летница, Ви уведомяваме, че считано от 05.05.2020г., за посещение на Парк „Маарата“ ще се заплащат следните такси:

- възрастни - 4,00 лв./ден

- ученици - 2,00 лв./ден

- деца до 7 годишна възраст - безплатно

- такса паркинг - 3,00 лв./ден за автомобил

     Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в парка.

     Инвалидите, след представяне на документ за самоличност и документ за инвалид се освобождават от заплащане на цена за посещение на парка.