Летница

Промяна на таксите за посещение на Парк "Маарата"

24.06.16 | Новини

На основание Решение № 88/26.05.2016 г. на Общински съвет гр. Летница и Заповед № 184/20.06.2016 г. на Кмета на община Летница, Ви уведомяваме, че считано от 21.06.2016 г. , за посещение на Парк „Маарата“ са заплащат следните такси:

- възрастни - 3,00 лв./ден

- ученици - 1,00 лв./ден

- деца до 7 годишна възраст - безплатно

- такса паркинг - 2,00 лв./ден за автомобил

Жителите на община Летница, след представяне на документ за самоличност /лична карта или паспорт/, не заплащат цена за посещение в парка.

Инвалидите, след представяне на документ за самоличност и документ за инвалид се освобождават от заплащане на цена за посещение на парка.