Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Ловеч

01.08.2019

Временна комисия за избор на съдебни заседатели

  

                 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ

 

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет гр.Летница, избрана с решение по т. 3 от Протокол №52/28.06.2019 г. на Общински съвет – гр.Летница публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

  1. 1.    Маринела Пламенова Борисова                          вх. № 99/29.07.2019
    1. 2.    Елка Тодорова Дацова                                         вх. № 98/25.07.2019
    2. 3.     Димитър Иванов Йорданов                                 вх. № 97/25.07.2019

 

Изслушването на допуснатите кандидати да се проведе на 21.08.2019 от 10.00ч по списък, който следва да бъде публикуван на официалната интернет страница на Общински съвет – Летница.

 

 Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Летница становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Нуржан Мурадова,

Председател на Комисията

2019 © Летница. Всички права запазени.