Съобщение за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стаи с №№ 103, 104, 105 и 105 А , от първия етаж на шестетажната сграда на община Летница с ПИ 43476.315.651.1, в гр. Летница.

23.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЯВЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТАИ С №№ 103, 104, 105 и 105 А, НАМИРАЩИ СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА С ПИ 43476.315.651.1, В ГРАД ЛБЕТНИЦА.pdf (578.26...
  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.