Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади през 2019 г. Решение 374 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Летница.

21.02.2019
Решение № 374 от 31.01.2019 г. на общински съвет Летница -Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади през 2019 г..pdf (1.67...

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА ПАШАТА НА ЖИВОТНИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНАТА 2019 г.

13.02.2019
ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ПАШАТА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 2019 .pdf (1.16...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА "АЖД АГРО" ЕООД - МАСИВИ 197 ДО 202

04.02.2019
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА - ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ РЕКА ОСЪМ С ЦЕЛ ПОЛИВАНЕ НА МАСИВИ ОТ 197 ДО 202 . .pdf (237.09...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА "АЖД АГРО" ЕООД - МАСИВИ 185 ДО 192

04.02.2019
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА- ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ РЕКА ОСЪМ С ЦЕЛ ПОЛИВАНЕ НА МАСИВИ ОТ 185 ДО 192.pdf (235.84...

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ОВОЩНИ ГРАДИНИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГОРСКО СЛИВОВО

17.01.2019
ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ОВОЩНИ ГРАДИНИ В С.ГОРСКО СЛИВОВО.pdf (811.76...

Обявление за откриване на търг за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на вендинг автомати за кафе и/или пакетирани храни и напитки.

28.11.2018
ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ОБЩ.ИМОТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВЕНДИНГ АВТОМАТИ ЗА КАФЕ И/ИЛИ ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ И НАПИТКИ.pdf (1.06...
  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.