Обява - Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на VIIлекарски кабинет намиращ се в сграда с №43476.315.708,1 попадаща в имот с ПИ 43476.315.708 в гр.Летница.

20.05.2019
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на VII лекарски кабинет намиращ се в сграда с идентификатор 43476.315.708.1 намираща се в имот с ПИ 43476.315.708 в гр.Летница.pdf (531.24...
  Първа страница 12345678910 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.