НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ! УВЕДОМЛЕНИЕ!

22.01.2020
ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ..pdf (421.74 KB) BNIMANIE__POZARI..pdf (421.74...

Процедура за подбор на здравен медиатор

21.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 2 от Кодекса на труда и във връзка със Заповед  № 20/20.01.2020 г. на Кмета на община Летница:

 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование (задължително се представя, дори кандидатът да има диплома за висше образование)

-          Заявление по образец

-          Декларация по образец

-          Декларация-съгласие за обработване на лични данни по образец

-         Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

 

Образец на заявлението и декларациите могат да се получат от стая 201, деловодство на община Летница, в сградата на община Летница или могат да се изтеглят от интернет страницата на общината на адрес: www.letnitsa.bg, раздел „Обяви и съобщения“.

  1. Обявление pdf.gifOb__vlenie.pdf (729.67 KB)
  2. Заявление за участие  doc.gifzaiavlenie_podbor_ZM.doc (46 KB)
  3. Декларация doc.gifdeclaraciq_podbor_ZM.doc (43 KB)
  4. Декларация-съгласие за обработване на лични данни rtf.gifdeklaracia_za_saglasie.rtf (57.39 KB)
  Първа страница 1234567891011 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.