Пазарно проучване: "Закупуване на вътрешно обзавеждане за Читалище, гр.Летница"

19.08.2016
Община Летница изготвя проектно предложение с предмет: „Обновяване и модернизация на Читалище в гр.Летница“, с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,...
2019 © Летница. Всички права запазени.