Съобщение - за с. Крушуна

27.08.19

Съобщение – за с. Крушуна

 

На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Р България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. по силата на § 153 от ПЗР на Изборния кодекс

 

На 27 октомври 2019 г. ще се произвеждат избори за Кмет на кметство едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и Кмет на община.
 

Д-Р КРАСИМИР  ДЖОНЕВ

Кмет на община Летница

Съобщение - за с. Горско Сливово

27.08.19

Съобщение – за с. Горско Сливово

 

На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Р България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. по силата на § 153 от ПЗР на Изборния кодекс

 

На 27 октомври 2019 г. ще се произвеждат избори за Кмет на кметство едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и Кмет на община.
 

Д-Р КРАСИМИР  ДЖОНЕВ

Кмет на община Летница

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства

27.08.19

Съобщение във връзка с предстоящите избори за кметове на кметства

 

На основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Р България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. по силата на § 153 от ПЗР на Изборния кодекс

СПИСЪК

на кметствата на територията на община Летница,

в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно – териториалното устройство на Република България, а именно:

Кметство с. Горско Сливово

Кметство с. Крушуна

 

Д-Р КРАСИМИР  ДЖОНЕВ

Кмет на община Летница

  Първа страница 123456789 Последна страница  
2020 © Летница. Всички права запазени.