Съобщение за допълнение на Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на ОИК

19.08.15 | Избори

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:

 

ПП „ГЕРБ“

Коалиция „БСП ЛБ“

ПП „ДПС“

Коалиция „РБ“

Коалиция „ПФ“

Коалиция „ББЦ“

ПП „Атака“

Коалиция „АБВ“

 

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/, във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове в община Летница, насрочени на 25 октомври 2015 г.

                   

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници в община Летница, насрочени на 25.10.2015 година и във връзка с Решение №1524-МИ/18.08.2015 г.на ЦИК е необходимо при провеждането на насрочените на 24.08.2015 година от 14.00 часа в Община Летница консултации за сформиране на ОИК да представите копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение/в случай, че все още няма издадена диплома/ и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

Приложение: doc.gifОбразец на декларация

 

Настоящето да бъде изпратено на електронните адреси на централните ръководства на партиите и коалициите, както и обявено на информационното табло и на официалния сайт на Община Летница www.letnitsa.bg, секция „Избори“.

 

С уважение,

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на община Летница

2019 © Летница. Всички права запазени.