ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 26, АЛ.2 ОТ ЗНА - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

23.07.2018
   123456 Последна страница  
2019 © Летница. Всички права запазени.