Тракийско съкровище от град Летница

Май 1963 г. в землището на град Летница местни жители откриват 23 позлатени сребърни апликации за конска амуниция. Разнообразието подсказва, че са правени по различно време и от различни майстори-торевти. Едни са ажурни, други с рамка и фон и за пръв път в тракийско съкровище се виждат скитски мотиви. Присъствието им в една находка подсказва, че са били собственост на един човек, а датирането е по времето на одриския владетел Котис I. Това е периодът на последния голям възход на Одриското царство. 

2020 © Летница. Всички права запазени.