Римски крепости „Калето“ и „Даран-Баран”

Римските крепости „Калето” и „Даран-баран” се намират на около 500 метра южно от село Крушуна и са приблизително от онова време, II век пр. н.е. Твърди се, че са били важна стратегическа опора на римляните срещу нахлуващите от север племена на готите, карпите, сарматите, вандалите и славяните. 

За да ги видите, трябва да тръгнете по Екопътеката Крушуна – Кърпачево.От пътеката гледката към двете крепости е величествена. Крепостта „Даран-баран” вероятно е просъществувала чак до началото на 15 век. Западната страна на крепостта е естествено природно образувание, а останалата част е оградена с крепостна стена, основите на която са запазени и досега. Дебелината на зидовете е 2 метра, а строежът е типичен за римското строителство.

2020 © Летница. Всички права запазени.