Футьовата пещера

Славата на пещерата се дължи на легенда, която разказва за богатствата, завещани от местния турски валия на ратая му Футьо. Повече от век по-късно историята продължава да привлича иманярите, но богатствата остават неоткрити. Всъщност цялата атмосфера на пещерата подсказва, че крие нещо. В тъмните й дълбини се спотайват прилепи и невероятни геоложки чудеса. Една разходка дори само из достъпните галерии ви дава възможност да видите от какво е направена планетата.

2020 © Летница. Всички права запазени.