Пещера „Урушка Маара"

Някога юруците-пастири приютявали и напоявали стадата си в Урушката пещера. Такова е преданието, което й дало името. Забулена в гъста растителност, пещерата крие множество подземни извори. Навътре в дълбините на скалите водната галерия се слива със суха.

2020 © Летница. Всички права запазени.