Пещера „Бонинска“

На 2,5 километра югоизточно от село Крушуна в периферията на Деветашкото плато се намира пещерата Бонинска (или Попската).
Различава се от другите от пещерния комплекс с голямата си дължина и с това, че е водна. През Бонинската към Водопада протича подземна река. След поредица от речни сифони стигаме до голяма просторна зала. Наоколо се виждат множество синтрови прагове. Подземните води изтичат през някои от тях. Калцитните кристали по тавана са се съчетали в причудливи форми, подобни на вкаменен скреж.

2020 © Летница. Всички права запазени.